Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Heves Vármegye

DOLGOZÓK FELKÉSZÍTÉSE

A felkészítés, felkészülés keretében pályázati forrásból,  2015. júniusától folytatódik a dolgozók képzése.

 • Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő továbbképzés - 2015.06.24-26.
  Résztvevők száma: 16 fő
  Továbbképzés szervezője: Kézenfogva Alapítvány
 • Gondozástól a támogatásig című továbbképzés - 2015.07.01-07.22-ig, 6 alakalom
  Résztvevők száma: 14 fő
  Továbbképzés szervezője: Kézenfogva Alapítvány

LAKÓK FELKÉSZÍTÉSE


A felkészítés, felkészülés keretében 
pályázati forrásból,  2015. júniusában megkezdődött a kiváltásban érintett 150 fő képzése, amely  segíti őket az átszervezés, a kiköltözés  megértésében, a változás elfogadásában és az ahhoz való alkalmazkodásban.

A képzési program megnevezése: „Felkészítés a támogatott lakhatásra”, melyet az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége munkatársai tartanak, összesen 900 órában.

A képzés 8-12 fős kiscsoportokban, az intézményünk könyvtárában kialakított oktató teremben kerül lebonyolításra 2015 szeptember végéig.

Minden hónapban 3-4 csoport napi beosztásban dolgozik, munkájukat intézményünk munkatársai is figyelemmel kísérik, segítik.

Csoportonként összességében 60 órás a képzés, napi 4-6 órás elfoglaltsággal.

Feldolgozásra kerülő témák:

Önismeret

Ismeretek a támogatott döntéshozatalról és lakhatásról

Életviteli alapismeret

Kapcsolatok kialakítása

Kommunikáció és konfliktuskezelés


SZERVEZETFEJLESZTÉS

A projekt keretében 2015. februárjától elindult az 507 órásra tervezett szervezetfejlesztés.

Elsőként kérdőívek kitöltésére került sor, melyet a szervezetfejlesztést végzők feldolgoztak, abból a célból, hogy alapinformációkhoz jussanak a dolgozóink témában szerzett ismereteiről, tapasztalatairól, motiváltságukról.

Ezt követően, kettős vezetéssel, csoportos interjút készítettek, melynek során megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel.

A szervezetfejlsztés 2015. májusától kiscsoportos foglalkozások keretében zajlik 2015. augusztus végéig.

A csoportok fix beosztásban dolgoznak. Minden csoportnak, témánként 20 óra áll rendelkezésére, melyet 1-1 tréner vezet.

Modulok:

Önismereti csoport

Kommunikációs tréning

Konfliktuskezelés, kríziskezelés

Együttműködési tréning


A Közép - Dánia Régió  Közép- és Kelet Európai Irodája és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködéséből adódóan Dániából, fogyatékossággal  élő emberekkel foglalkozó szakemberek érkeztek Magyarországra, s az intézményünkben is eltöltöttek egy napot, 2015.02.02-án.

Látogatásuk célja tapasztalatcsere -  a nagylétszámú bentlakásos intézmények kiváltási folyamatában részt vevő intézmények projektjeivel való megismerkedés, illetve jó tanácsokkal, gyakorlati ötletekkel való támogatásuk.

Képek ITT


Elindult a MENTORÁLÁS második szakasza.

Az újabb együttműködési időszakkal kapcsolatos megbeszélést
(feladatok, ütemterv) mentorkoordinációs találkozó keretein belül,
2014.09.16-án tartottuk az intézményünben.

A mentorok és a velük kapcsolatos munka koordinálását,
intézményünk esetében, a Kézenfogva Alapítvány végzi.


Intézményünk fogyatékkal élő lakóinak életéről készült újabb kisfilm
megtekinthető: ITT

Az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.) megbízásából készített film megtekinthető: ITT


2014. márciusában újra módosult a megvalósíthatósági tanulmány
Megtekinthető: ITT


"Ne csak ez legyen a mi napunk" címmel, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál történt sikeres  pályázatunknak köszönhetően programokat szerveztünk azokon a településeken, ahová tervezetten  a fogyatékosok otthona lakói fognak kiköltözni a közeljövőben. A program célja az volt, hogy jobban megismerhessenek bennünket, s közelebb kerüljenek egymáshoz a települések lakosai és az intézményünkben fogyatékkal élők.

A rendezvénysorozat helyszínei, időpontjai  és a programok:

Bükkszentmárton - 2014. április 26. - részletes program ITT

A Bükkszentmártoni rendezvény


 Bélapátfalva - 2014. május 3. - részletes program ITT

Bélapátfalvai kézműves foglalkoztatás


Nagyvisnyó - 2014. május 10. - részletes program ITT

Nagyvisnyói kézműves foglalkoztatás

Szilvásvárad - 2014. május 17 - részletes program ITT

Szilvásvárad nagyterem

Mónosbél - 2014. május 24. - részletes program ITT


Megjelent az a honlap, amely tájékoztatást nyújt a fogyatékos emberek számára ápolást- gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelyeinek és szolgáltatásainak kiváltására szolgáló programokról.

A honlap elérhető: http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/


Lezárult a MENTORÁLÁS első szakasza, 2014.01.31-én

A pályázat előkészítő szakaszban a rehabilitációs szakmérnök mentor és a támogatási szükségletmérést végző szakemberek tanácsadókként segítették a felkészülést.
A kulcsmentorok 2013 júliusától folyamatos kapcsolatban voltak intézményünkkel – s szeptembertől a többi mentorcsoport munkatársa is.
A közösen kialakított munkaterv mentén zajlottak a találkozások, szakmai tervezések.

A három kulcsmentor (stratégiai szakmai kulcsmentor, szervezet-átalakítási kulcsmentor, intézményvezetőt támogató coach kulcsmentor) és az intézmény projekt teamje rendszeresen találkozott. Dolgoztunk a lakókörnyezet érzékenyítésén, a projektszervezet felállításán, tájékoztatók, nyílt szakmai fórum megtartásán, a szolgáltatási portfólió tervezésén, dolgozók érzékenyítésén. Szakmai munkájukkal segítették, támogatták az aktuálisan felmerülő problémák megoldását s a kialakult, sokszor nehéz helyzetben mellettünk álltak.

Három szupervízor-coach szakmentor foglalkozott az intézmény munkatársaival, melynek során  6 x 12 fős csoportban, 72 dolgozó részvétele volt biztosított a szakellátásból.

Minden csoport  6 alkalommal találkozott. A csoportmunka aktívan zajlott, s mindkét fél részéről pozitív visszajelzéssel.

dolgozók felkészítése több szálon zajlott:

 • a kötelező képzéseken keresztül
 • a mentorokkal történő csoportos beszélgetések, személyes fejlődési tervek készítése során, s a Kézenfogva Alapítvány által készített „Viselkedés kérdőívet” is felvették  30 dolgozóval.
 • belső képzéseken, tájékoztatókon
 • szupervízió által
 • s a pályázati forrásból is számos képzési lehetőség tervezett -  attitűd formálásra, s olyan hasznos ismeretek megszerzésére, melyek segítik az új struktúra változáshoz való ráhangolódást, munkavégzést.

A kötelező képzések nagyrészt lezajlottak:

 • Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek   és a szociális szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékos emberek között (HÍD) című képzés, 20 fő részvételével.
 • A fogyatékos emberek társadalmi befogadásának hatékonyabb gyakorlata – a szociális ellátórendszer új feladatai és lehetőségei, 18 fő részvételével.
 • Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja, 16 fő részvételével folyamatban van.

 

A lakók felkészítésével  is többféleképp foglalkozunk:

 • belső képzések, fejlesztések által, melyet az intézmény fejlesztő pedagógusai végeznek a kialakított tematika mentén.
 • a mentorokkal történő csoportos beszélgetések során, melyen működő lakóotthonok részvevői is részt vettek bemutatva a mindennapjaikat, s számos kérésre választ adtak, ami az ellátottaink részéről felmerült. Kisfilmeket tekintettek meg, s dolgoztak fel az új ellátási forma megismerése kapcsán. A kulcsmentorok belső projkt indítót szerveztek az ellátottak számára, ahol a program főbb állomásait megismerhették, illetve megfogalmazták aggályaikat, kifejezhették érdeklődésüket.
 • működő lakóotthonok látogatásával tapasztalatszerzéssel
 • s a továbbiakban a  pályázati forrásból tervezett képzés által.

foglalkoztatási szakmentorral is aktív volt a munka a jelenleg működő szociális foglalkoztatás átalakítása kapcsán. Stratégiai szinten intézményünkben bővíteni szeretnénk a foglalkoztatást, továbbá a lehetőségeket ki akarjuk nyitni a kistérség megváltozott munkaképességű aktív korú lakosai számára is (akkreditációs: tartós és tranzit foglalkoztatás kialakítása). Ennek érdekében tanácskozások zajlottak, s foglalkoztatási tapasztalatszerzés céljából  intézménylátogatást is szervezett munkatársaink számára.

 

jogi-szervezeti, működési szakmentor, a gazdasági – szervezeti működési mentor és a HR szervezeti, működési mentor csak pár alkalommal volt jelen, segítséget nyújtva a pénzügyi tervezés, a munkakörök kialakítása a jogi értelmezések terén.

 

2014. májusától várható a Mentorokkal való további együttműködés!


2013. december 6-án, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  főigazgatója  aláírta a pályázat Támogatási Szerződését.


Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben, 2013.11.29-én került megrendezésre az ÉFOÉSZ által szervezett, "KIVÁLTÁS: Hol tartunk?" című konferencia. A "TIOP-3.4.1.A-11/1. Bentlakásos intézmények kiváltása  - a pályázatban résztvevő intézmények tapasztalatai és a lakók élményei I." címmel az intézmény igazgatója, Tóth Erzsébet is előadást tartott.

 

A szakmai tanácskozással párhuzamosan önérvényesítő konferencia  zajlott ahol két ellátottunk vett részt.

A rendezvényekről készült fotók ITT.

 


2013. október 29-én (kedd) 16 órától "Fogyatékkal élők: közelebb a társadalomhoz" címmel nyílt szakmai rendezvényt tartottunk intézményünkben, ahol tájékoztatást nyújtottunk arról a programról, amely a bélapátfalvai intézmény fogyatékkal élő lakóinak társadalmi beilleszkedését segíti.

Részletes program megtekinthető ITT.

Képek a rendezvényről megtekinthetők ITT.


Intézményi férőhely kiváltást támogató (IFKT)
mentorhálózat működése

A  TIOP-3.4.1.A-11/1. bentlakásos intézmények kiváltása pályázatban résztvevők, így intézményünk számára is a feladatra kiképzett mentorok szakmai támogatást nyújtanak az alábbi területeken:

 • a szervezeti átalakulás,
 • a teljes körűen akadálymentes infrastrukturális beruházás,
 • valamint a humán felkészülés – a befogadó környezet, az Intézmény dolgozói, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő lakók szintjén.

A mentorhálózat létrehozása során az alábbi szakterületi mentorcsoportok kerültek kialakításra:

 • Stratégiai szakmai kulcsmentor
 • Szervezet-átalakítási kulcsmentor
 • Intézményvezetőt támogató coach kulcsmentor
 • Rehabilitációs szakmérnök mentor
 • Lakók képzési mentora
 • Dolgozók képzési mentora
 • Szervezeti, működési (jogi, pénzügyi és HR tanácsadó) mentor
 • Foglalkoztatási mentor
 • Szupervízor-coach mentor

A pályázat előkészítő szakaszban a rehabilitációs szakmérnök mentor és a támogatási szükségletmérést végző szakemberek tanácsadókként segítették a felkészülést.
A mentorok munkája a megvalósítás szakaszában teljesedik ki.

Közös munkánk elkezdődött: a kulcsmentorok 2013. júliusától folyamatos kapcsolatban vannak intézményünkkel – s szeptembertől a többi mentorcsoport munkatársa is.
A közösen kialakított munkaterv mentén zajlanak a találkozások, szakmai tervezések.
A szupervízorok kéthetente kiscsoportokban beszélgetnek a munkatársakkal, s emellett a megújuló feladatellátásra való felkészítést segítő dolgozói képzéscsomag, illetve a lakók  felkészítésének, képzésének összeállítása is zajlik.

 


Intézményünk a TIOP 3.4.1. A-11/1 kódszámú, a „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázata

 

A  TIOP 3.4.1. A-11/1 kódszámú, a „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázat 2012. január 27 –én került meghirdetésre, melyre intézményünk pályázott.

 

A pályázat két szakaszos volt. Az első szakaszban a megvalósíthatósági tanulmányt kellett benyújtani, 2012. július végéig.
Megtekinthető: ITT.

 

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) – szakmai testület – és az ESZA jóváhagyta a megvalósíthatósági tanulmányt, s ezt követően kerülhetett sor a pályázat végleges megírására, benyújtására.

 

A végleges pályázatot 2012.11.05-ig kellett benyújtanunk. A módosított megvalósíthatósági tanulmány megtekinthető: ITT.

 

A pályázat 2013. 03. 17.-én pozitív elbírálást nyert, melynek eredményeként lehetőség nyílik a fogyatékosok otthona részleg teljes kitagolására, mely értelmében minden fogyatékossággal élő lakónk normalizált körülmények között, a településekbe integráltan lakóotthonokban élhetne a szükségletei szerinti támogatás, személyi segítés megtartása mellett.

 

Lásd: a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Kormányhatározat.

 

2013. júliusban sor került a megvalósíthatósági tanulmány újabb módosítására 
Megtekinthető: ITT

Weboldalunkon sütiket használunk

Az ifomi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.