Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Heves Vármegye

Közszolgáltató költségvetési szerv.

Integrált szervezeti keretek között működő vegyes profilú - időskorúak és értelmileg sérült személyek ellátására szakosodott közintézmény.

Az intézmény alaptevékenysége:

Alapszolgáltatást és szakosított szociális ellátást nyújtó és az ellátottak fejlesztő foglalkoztatását végző intézmény:

  • Támogató szolgáltatás;
  • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
  • Ápolást-gondozást nyújtó intézmény
  • Idősek Otthona,
  • Támogatott lakhatás
  • Fejlesztő foglalkoztatás
  • Szakápolás

                                              

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

107051 - Étkeztetés 

107052 - Házi segítségnyújtás

101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

101211 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101212  - Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

102021  - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása

101214 - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

107030  - Fejlesztő foglalkoztatás

 

Szakápolás szakma kód besorolás szerint:

7305 - Szakápolás

 

Jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat I.rész, II.rész, III.rész, IV.rész, V.rész

Adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat I.rész, II.rész. III.rész

Szabályzat a özérdekű adatok megismerésének és kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló szabályzat hatályba léptetéséről

Weboldalunkon sütiket használunk

Az ifomi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.