Módszertani csoport
 


 

Újra tevékenykedik a Módszertani Csoportunk!

 

2013. októberében Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerződést kötött intézményünkkel módszertani feladatellátásra.

 

A tevékenységünk Kelet Magyarországon (Dunától keletre) a fogyatékos személyek szociális ellátására terjed ki: fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményekre (ápoló- gondozó otthonok, rehabilitációs intézmények, lakóotthonok), fogyatékos személyek nappali intézményeire, támogató szolgáltatásokra.

 

A szerződés értelmében ellátandó feladatok az ellátási területen:

 • Közreműködés szociális hatósági eljárásokban (a Fenntartó által megadott szempontok alapján szakmai programok véleményezése, szakmai ellenőrzések lefolytatása)
 • Kapcsolattartás az ellátási területen működő szolgáltatókkal, részükre információnyújtás, tájékoztatás szükség szerint tanácsadás nyújtása, rendezvényszervezés szociális szolgáltatóknak, felkérésre információgyűjtés, szolgáltatás
 • Szakmai módszertani munkacsoportokban való részvétel, melyet a Főigazgatóság Módszertani Főosztálya szervez és koordinál.
 • Együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával, valamint a megyei területi kirendeltségeivel.

 

Módszertani szaktanácsadóként közreműködő munkatársaink:

 • Kovácsné Kiss Ildikó - szakvizsgával rendelkező (idősellátás témakörből) pedagógus, igazgatásszervező, felsőfokú egészségügyi végzettség, egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikai szakértő
 • Szabó Emese - szakvizsgázott szociális munkás (fogyatékos ellátás és rehabilitáció témakörből), szociálpolitikus, szociálpolitikai szakértő

 

Elérhetőek:

Telefon: +36(36) 554-310;  +36(36) 554-319
Fax: +36(36) 354-137
E-mail: titkarsag@ifomi.hu

 


 

A 2012. évi CXCII. törvény 18. §-a alapján a szakmai módszertani feladatokat

2013. január 1-jétől az Országos Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság látja el.

A partner intézményeknek és a munkatársaknak köszönjük a több éves együttműködést!

Bízunk benne, hogy lesz még alkalmunk együtt dolgozni.

 


 

A 2012. évi CXCII. törvény 18. §-a alapján a szakmai módszertani feladatokat

2013. január 1-jétől az Országos Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság látja el.

 

A módszertani csoport 2012. december 31-ig az alábbi feladatokat végezte:

A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központtal kötött konzorciumi szerződés értelmében konzorciumi tagként végzi tevékenységét a következők szerint:

 • fogyatékos személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak tekintetében az Észak- magyarországi Régió területén:
  • támogató szolgáltatás,
  • fogyatékosok nappali intézménye,
  • fogyatékosok gondozóháza,
  • fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona,
  • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
  • fogyatékos személyek lakóotthona (ápoló-gondozó célú és rehabilitációs célú lakóotthonok)
 • idős személyek ellátását biztosítandó alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani feladatok ellátása tekintetében Heves megye területén:
  • étkeztetés,
  • házi segítségnyújtás,
  • idősek nappali ellátása

Módszertani munkatársak voltak:

 • Tóth Erzsébet – szakvizsgázott szociálpolitikus (idősellátás témakörből), diplomás ápoló, egészségügyi szakmenedzser, szociálpolitikai szakértő /igazgató/
 • Szabó Emese - szakvizsgázott szociális munkás, szociálpolitikus
 • Kovácsné Kiss Ildikó - szociális szakvizsgával rendelkező pedagógia szakos nevelő tanár, igazgatás-szervező
 • Fónagyné Szokolai Katalin - szociális szakvizsgával rendelkező gyógypedagógus
 • Vasné Csányi Erika - szakvizsgázott (fogyatékos ellátás és rehabilitáció témakörből) szociális szervező, felsőfokú OKJ-s ápoló /intézményvezető ápoló/

MÓDSZERTANI FELADATOK

Tájékoztatás, tanácsadás, adatszolgáltatás

 • Információgyűjtés: naprakész nyilvántartás vezetése a területet érintő szociális ellátórendszerről, intézményekről, szolgáltatásokról, adatszolgáltatás a különböző szakmai és civil szervezetek, elhelyezést igénylők, intézmények, önkormányzatok és hatóságok megkeresésére.
 • Szakmai segítségadás új módszerek bevezetéséhez, új szolgáltatási formák megszervezéséhez: figyelemmel kísérjük a fogyatékosok ellátását érintő tudományos munkák, modellkísérletek eredményeit, azok elterjesztésében, gyakorlati alkalmazásában segítséget nyújt.
 • Szakmai segítségnyújtás a fenntartók részére új szervezeti formák kialakításában, javaslattétel a szociális ellátórendszer fejlesztésére, hiányzó ellátások megszervezésére: a fogyatékos szakterületet érintően az intézmények fejlesztésében szakértőként közreműködünk, új intézmények létesítéséhez segítséget nyújtunk a leendő partnereknek, fenntartóknak, együttműködünk a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, felülvizsgálatában.
 • Jogszabályfigyelő és értelmező tevékenység: figyelemmel kísérjük a szociális szakmát érintő jogszabályváltozásokat, értelmezési nehézségek esetén konzultációt biztosítunk a szakma képviselőinek. Figyelemmel kísérjük a jogszabályok hatályosulását és a tapasztalatokról tájékoztatjuk a szakminisztériumot.
 • Szakmai, hivatali kapcsolatok, hálózatépítés: alapszolgáltatásokat illetően megyei, fogyatékos területet illetően regionális szinten lehetővé tesszük a szakmai kapcsolatok bővítését, régiós partnekre kiterjesztését. A regionális módszertani intézményekkel és a módszertani feladatellátás tekintetében hivatalokkal, egyházi módszertani intézményekkel rendszeres munkakapcsolatot tartunk fenn. Igény szerint részt veszünk a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ által szervezett programok szervezésében, lebonyolításában, valamint a közös csapatmunka kialakításában.

Szakértői tevékenység

A közigazgatási szervek felkérése alapján szakértői közreműködés az alábbi területeken történik:

 • szakmai ellenőrzések a 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 11.§ (5), (6) bekezdés alapján
 • szakmai programok véleményezése a 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 5.§ (5) bekezdés alapján
 • ápolási díjak szakértése fokozott ápolást igénylőnél: a 1993. évi III. tv. 43/A; 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 26. §., tartós gondozás felülvizsgálatánál a 1993. évi III. tv. 43.§. (4) b); 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 28.§. alapján

Szakmai továbbképzések

Intézményünk a 10-0123-05 számon felnőttképzést folytató intézményként nyilvántartott (9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 4.§ (1) b) pontja, illetve a 2001.évi CI. törvény 8.§. alapján).

Továbbképzési programjaink a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsgabizottsága által minősítettek, melyek lehetőséget kínálnak a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési kötelezettségének teljesítésére (1993.évi III. tv. 92/D. §., illetve a 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet alapján).

A képzési programok minősíttetése során elsősorban a módszertani feladatellátás ellátási területéhez kapcsolódó intézmények, szolgáltatók igényeit vesszük figyelembe, s számukra kínáljuk a részvétel lehetőségét, de érdeklődés esetén - az adott továbbképzési program célcsoport meghatározásához igazodva- az Észak-magyarországi Régió szakembereinek is biztosítjuk a képzési szolgáltatásainkat.

A továbbképzésekről bővebben a „Továbbképzések” menüpont alatt tájékozódhat.

 


 

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS

"A szociális szolgáltatások jelene és jövője"

Eger, Megyeháza Díszterme

2012. október 18.

Az előadások anyaga ITT letölthető.

A konferencián készült képek ITT megtekinthetők.