Közérdekű adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

   

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

Székhely:
Székhely: 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 25.
Postacím:
3346 Bélapátfalva, Pf.:7.
Központi telefonszám: 
+36-36/554-310
Központi faxszám:
+36-36/354-137
Központi e-mail: 
e-mail: titkarsag@ifomi.hu
Honlap:
ifomi.hu

 

 

 

Az intézmény vezetői

 

 

Tóth Erzsébet igazgató
Tel: +36-36/554-069
e-mail:titkarsag@ifomi.hu
Vasné Csányi Erika általános igazgató-helyettes
+36-36/554-317
e-mail:titkarsag@ifomi.hu
Kostelecki Zsuzsanna vezető ápoló
Tel: +36-36/554-310/10-es mellék
e-mail:titkarsag@ifomi.hu
Szabó Emese megbízott támogatott lakhatás szolgáltatás szakmai vezető
+36-36/554-319
e-mail:titkarsag@ifomi.hu
Szutorné Ujvári Mária megbízott lakhatási és közszolgáltatási koordinátor
+36-36/554-014
e-mail:titkarsag@ifomi.hu
Tar Csilla pénzügyi-gazdasági koordinátor
+36-36/554-312
e-mail:titkarsag@ifomi.hu

 

1.1.2          Szervezeti struktúra

 


 

1.1.4   Ügyfélkapcsolati vezető

 

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége azonos a székhely intézmény kp.-i címével, telefonszámával
Ügyfélkapcsolati vezető:
Tóth Erzsébet igazgató
Ügyfélfogadás:
kedd 14-15 óra és csütörtök 11-12 óra

 

 


 

1.2  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 
 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Központi telefonszám: +36-1-769-1704
Központi faxszám: +36-70-900-1010
Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu                                                                

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége
Székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Postacím:3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Központi telefonszám: +36-36-200-601
Központi e-mail: heves@szgyf.gov.hu
Honlap: www.heves.szgyf.gov.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
Központi e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Honlap:www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu

 


 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1  Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 
 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

Az intézmény közfeladata:

Idősek fogyatékosok bentlakásos szociális ellátása.

Az intézmény alaptevékenysége:

Fogyatékos személyek részére biztosított támogatott lakhatás.
Fogyatékos, illetve autista kiskorú, valamint nagykorú személyek nappali ellátása.
Fogyatékos személyek részére támogató szolgáltatás.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása.
Intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása.
Házi segítségnyújtás.

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Utasítás a közérdekű adatok közzétételéről

 

 

 


 

2.2  Az intézmény által meghirdetett pályázatok

 
 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

A közzétételi időszakban nem volt meghirdetve pályázat


 


 

2.3. Közérdekű adatok igénylése

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az intézményvezetőhöz személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben benyújtott írásbeli igénylés alapján
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Tóth Erzsébet igazgató
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Postacím és földrajzi hely: 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 25. Pf.:7
Telefonszám: +36-36/554-310
Faxszám: +36-36/354-137
E-mail: titkarsag@ifomi.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Tóth Erzsébet igazgató
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 


 

2.4.  Különös közzétételi listák

 

Nincs tartalom.

 


 

2.5. A szervezet nyilvántartásai

 

Adatleltár

 

 


 

3.   Gazdálkodási adatok, a működés törvényessége

3.1  Ellenőrzések

3.1.1.  Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

  Ellenőrzés tárgya Ellenőrzést végző szerv
2018 Az Intézmény Nagyvisnyó, Fő út 734. hrsz. alatti telephelyének ellenőrzése (2018.03.20) Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi intézmény fenntartói ellenőrzése (2018.06.16) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége
Tűzoltóság által használt, tűzoltó-vízforrások tűzvédelmi helyszíni ellenőrzése (2018.05.10) Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Belső vizsgálat (2018.07.12) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége
Hatósági ellenőrzés Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése, közétkeztetés ellenőrzése, közegészségügyi ellenőrzés (2018.8.15) Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
Munka és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása tárgyában végzett szabályszerűségi (soron kívüli) ellenőrzés (2018.08.28-2018.09.17) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya
BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések tárgyában szabályszerűségi ellenőrzés (2018.10.08-2018.11.28) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya
2017 Alapvető Jogok Biztosának jelentése (2017.01.17)  
Intézményszerkezet átalakulásához kapcsolódó vizsgálat  
Vezetői kontrollrendszer értékelése  

 


 

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

A közzétételi időszakban nyilvános megállapítású vizsgálat nem volt.

 


 

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok - Fenntartói elllenőrzések

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

 2018 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége (2018.07.12.) Belső vizsgálat
 2017 A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi intézmény fenntartói ellenőrzése (2017.05.16.)

 

 


 

3.1.4. Működési statisztika

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

  éves negyedéves
2018
    2237 - 1 . ne 2237 - 2. ne 2237 - 3. ne
2017
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 1799        
Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól 1202        
Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól 1207        
Támogatott lakhatás adatai 2257        
 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés   2237 1 .ne 2237 2. ne 2237 3 ne 2237 4. ne

 

2016
Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól 1202        
 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról  1799        
 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról 2023        
 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól  1207        
Éves beruházásstatisztikai jelentés  2240        
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés   2237 1.ne 2237 2. ne 2237 3.ne 2237 4.ne

 

2015
Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól 1202        
 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól 1207        
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 1799        
Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról 2023        
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés   2237. 1 ne 2237. 2. ne 2237. 3. ne 2237. 4. ne

 


 

3.2. Költségvetési adatok, beszámolók

 

3.2.1. Éves költségvetések:

2017

2016

2015 

2014

2013

 

3.2.2. Számviteli beszámolók:

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

 2016 2016 beszámoló szöveges beszámoló
 2015 2015  beszámoló   szöveges beszámoló
 2014 2014 beszámoló  
 2013 2013 beszámoló  
 2011   2011 szöveges beszámoló
 2006   2006 szöveges beszámoló

 

 


 

3.3. Gazdasági adatok

 

3.3.1. Foglalkoztatottak

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

     I. negyedév  II. negyedév  III. negyedév  IV. negyedév
2018          
  Foglalkoztatottak létszáma 179 fő 179 fő 179 fő 179 fő
  Rendszeres személyi juttatás összesen 110 267 421 Ft 109 868 242 Ft 104 549 885 Ft 105 250 570 Ft
  Nem rendszeres személyi juttatás összesen 34 803 723 Ft 34 023 216 Ft 40 805 005 Ft 30 463 214 Ft
2017                
  Foglalkoztatottak létszáma 179 fő 179 fő 179 fő   
Rendszeres személyi juttatás összesen 109 162 886 Ft  117 651 028 Ft 120 658 404 Ft  
Nem rendszeres személyi juttatás összesen 13 035 543 Ft 8 495 033 Ft 9 792 192 Ft  
2016               
  Foglalkoztatottak létszáma 180 fő      
  Személyi juttatás összesen 103 252 750 Ft 103 252 750 Ft   103 252 750 Ft 103 252 750 Ft 
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 28 051 750 Ft  28 051 750 Ft 28 051 750 Ft   28 051 750 Ft
  A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 10 546 303 Ft 10 546 303 Ft 10 546 303 Ft   10 546 303 Ft
  Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Szociális foglalkoztatás és a fejlesztő-felkészítő juttatásai) 3 480 750 Ft 3 480 750 Ft 3 480 750 Ft 3 480 750 Ft
2015          
  Foglalkoztatottak létszáma        
  Személyi juttatás összesen 86 937 000 Ft 86 937 000 Ft 86 937 000 Ft 86 937 000 Ft
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 20 180 000 Ft 20 180 000 Ft 20 180 000 Ft 20 180 000 Ft
  A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 8 766 775 Ft 8 766 775 Ft 8 766 775 Ft 8 766 775 Ft
  Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Szociális foglalkoztatás és a fejlesztő-felkészítő juttatásai) 2 421 000 Ft 2 421 000 Ft 2 421 000 Ft 2 421 000 Ft

 

 


 

3.3.2. Támogatások

 

A közzétételi időszakban nem volt támogatás.

 


 

3.3.3.    5 M ft feletti szerződések

 

A 2011. évi CXII. törvény alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közzétételi kötelezettsége szerint az 5 millió forint feletti szerződések.

2021. év

I.  2021.02.28

II. 2021.04.30

 

2020. év

 

I.    2020.02.29.

II.   2020.04.30

III.  2020.06.30

IV.  2020.08.31

V.   2020.10.31

VI.  2020.12.31

  

        

        2019. év

I.     2019.01.31

II.    2020.04.30.

III.   2020.06.30.

IV.   2019.06.30

V.     2019.08.31

VI.   2019.10.31

VII. 2019.12.31.

         2018. év

 

 

I.    2018.01.31

II.   2018.03.31

III.  2018.05.31

IV.  2018.07.31

V.   2018.09.30

VI.  2018.11.30

 

                                                              2017.év

 

 

I.    2017.01.31

II.   2017.03.31

III.  2017.05.31

IV.  2017.07.31

V.    2017.09.30

VI.  2017.11.30

 

                                                               2016.év

 

 

I.    2016.01.31

II.   2016.03.31

III.  2016.05.31

IV.  2016.07.31

V.    2016.09.30

VI.  2016.11.30

 

                                                               2015.év

 

 

I.    2015.01.31

II.   2015.03.31

III.  2015.05.31

IV.  2015.07.31

V.   2015.09.30

VI.  2015.11.30

 

                                                                2014.év 

 

 

I.     2014.01.31

II.   2014.03.31

III.  2014.05.31

IV.  2014.07.31

V.   2014.09.30

VI.  2014.11.30

 

                                                              2013.év

 

 

I.   2013.03.21

II.  2013.05.21

III. 2013.07.22

IV. 2013.09.30

V.  2013.09.30

VI. 2013.11.30

 

 


 

3.3.4. Egyéb kifizetések

 

A közzétételi időszakban nem volt támogatás.

 


 

3.3.5. Európai unió által támogatott fejlesztések

 

A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett jogutódjaként összesen 104 db projektet valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e projektekből a szociális terület ellátásában működő intézményekben 83 db projektet, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézményekben 21 db projektet érintett.


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények összesen 136 db projektet valósított meg 11 milliárd Ft értékben, a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 db projektet, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézményekben 76 db projektet érintett.
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, főként akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint nagy létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben kooperációra épülő képzési, szemléletformálási projekteket bonyolítottunk intézményeink együttműködésével.

 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett szociális ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól

 

A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A főbb témák lakóotthon korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy létszámú gyermekotthonok kiváltása és energetikai korszerűsítés voltak.


Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett gyermekvédelmi ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól

     


 

2014-2020 év közötti fejlesztések

 

Fejlesztések

 

 

 


 

 

3.3.6. Közbeszerzés

 

Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

 2017 Közbeszerzési terv  
 2016 Közbeszerzési terv   Telefon beszerzés szállítási szerződés
 2015 Közbeszerzési terv  Informatikai eszköz beszerzés (  összegzés és  szerződés)
 toner beszerzés (együttműködési megállapodás , összegzés és  szerződés )

 

  

4. Nem releváns adatok

 

NEM RELEVÁNS ADATOK
  TESTÜLETI SZERV ADATAI nem releváns adat
  AZ SZGYF ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN nem releváns adat
  A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI nem releváns adat
  FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK nem releváns adat
  FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOK nem releváns adat
  FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK nem releváns adat
  A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÜGYINTÉZÉS/NYOMTATVÁNYOK nem releváns adat
  KÖZSZOLGÁLTATÁSOK nem releváns adat
  A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI nem releváns adat
  NYILVÁNOS KIADVÁNYOK nem releváns adat
  TESTÜLETI DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK nem releváns adat
  A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK nem releváns adat
  HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK nem releváns adat
  KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK nem releváns adat