Eljárásrend

 

Ikt.sz.: 4-509/2021

 

                                                       EljárásrendAz Országos Tisztifőorvos a 66340-2/2021 EÜIG iktatószámú határozata megjelent.
A Bélapátfalvai Idősek Otthona és Támogatott Lakhatásban a látogatás továbbra is előjegyzés alapján történik. Azonban idős lakóink életének és egészségének védelmében a látogatás rendjét szigorúan be kell tartani és tartatni.


1. Látogatás rendje:
Izolációban lévő lakó nem látogatható!
A látogatásra vonatkozó időpontokat az eddigi megszokott módon, telefonon a gondozási részlegek koordinátorainál előre egyeztetett időpontban lehet foglalni. Fontos, az előjegyzés felvételekor a látogató oltottságára való rákérdezés, mert oltatlan hozzátartozó Látogató ponton látogathat.


- Látogatás munkanapokon - kedd- csütörtök - péntek 13:00 – 16:00 óra
között / a napok gondozási részlegenként kerültek felosztásra, egyeztetés a gondozási részlegek koordinátoraival /
 Szombat : 10:00 – 11:30-ig;
Vasárnap és ünnepnap: 10:00 – 11:30-ig; 13:00 – 16:00 óra között


Az intézmény azonos időben korlátozott számú látogatót fogad a látogatási terek befogadásának függvényében.
- Látogatók részére kötelező a saját szájmaszk viselése.
- Csak egészséges hozzátartozót tudunk fogadni, a portán testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés történik, „ Hozzátartozói nyilatkozatot ” kell kitölteni, védettségi igazolványt be kell mutatni.
- Maximálisan 1 lakót 2 személy látogathat, 20 percre. A látogatás jó idő
esetén az udvari látogató tereken valósul meg, rossz idő esetén az intézmény földszinti aulájában.
- A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek/hozzátartozók
látogatása a kijelölt „Látogató ponton” valósulhat meg.
- Gondozási részlegen belüli látogatás, fekvő lakó esetében, hétköznap védettségi igazolvánnyal rendelkező hozzátartozó részére, egyénileg méltányolt esetekben lehetséges. Az intézmény biztosítja a védőruhát
- A végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzást minden esetben biztosítjuk.
Ebben az esetben az intézmény munkatársa fogja értesíteni a hozzátartozót a rendkívüli látogatásról és biztosítja a védőöltözetet.
- Covid védőoltással nem rendelkező lakó csak a kialakított „Látogató ponton „fogadhat látogatót.
- Látogatás során egy lakó egy időben maximum két látogatót fogadhat,
látogatási idő 20 perc/alkalom.
- Az intézmény elhagyására a látogatóval együttesen is lehetőség van az
intézményi látogatás teljes időtartama alatt, melyet az időpont egyeztetés
során jelezni szükséges.
- Személygépkocsival érkező hozzátartozók parkolása kizárólag az
Intézményen kívüli parkolóban lehetséges. A jelenlegi helyzetben nem tudjuk biztosítani a mozgáskorlátozott engedéllyel rendelkező személyek Intézményen belüli parkolását sem.


2 . Lakóink az intézményt a következő feltételek mellett hagyhatják el:
Lakóink számára bejelentési kötelezettség van a gondozási részleg felé a
házirend szabályai szerint. A portaszolgálatot értesíti a gondozási részleg munkatársa az eltávozásról.


3. Hazalátogatás rendje:
Lakóink elhagyhatják az intézményt, hazalátogathatnak. Visszaérkezést
követően SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt elvégzésére kerül sor, illetve
lehetőség szerinti izolációra.
Minden eltávozó lakótól elvárt a fokozott óvatosság (higiénés szabályok
betartása, maszk viselés, önmegfigyelés, nagyobb tömeg kerülése), annak érdekében, hogy megóvjuk egymás a fertőzéstől!


4. Új ellátott felvételére vonatkozó szabályok:
Szakosított ellátást nyújtó szociális intézménybe új ellátott egy SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorsteszt negatív eredményével vehető fel.

5. Csomag fogadása:
Javasolt bontatlan bolti csomagolású élelmiszert, használati tárgyat, ruhaneműt hozni. A csomagok fertőtlenítés után kerülnek átadásra lakóink részére.

6. Szociális ügyintézés:
Szociális ügyintézés céljából érkező látogatók figyelmét felhívjuk, hogy a
pénztári ügyintézés hétfőtől csütörtökig 13:00 – 14:00 óra között
lehetséges, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján / Tel.: 06-36/ 554-310/ 18 mellék /. Egyéb ügyintézés hétfőtől csütörtökig 13:00 – 14:00 óra között lehetséges.
 
Tisztelettel kérem a hozzátartozókat és a lakókat, az intézmény látogatási rendjének és intézmény elhagyására vonatkozó szabályok betartására.
Együttműködésüket köszönöm!

Bélapátfalva, 2021. 11. 02.

                                                                              Tóth Erzsébet
                                                                                  igazgató


Ikt.sz.: 91006-A/4-487/2021

 

Tisztelt Látogatók!

 

Intézményünkben a látogatási rend nem változott, előjegyzés alapján működik továbbra is. Évszaknak megfelelően az aulában, zárt térben történik a látogatás. A zsúfoltság elkerülése és a fertőzés megakadályozása érdekében csak az előjegyzett időpontban és időtartamban tudjuk fogadni a látogatókat – lakónként 2 személyt.

Az intézmény területén a maszk használata kötelező!

 

Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

 

Bélapátfalva, 2021. 10. 21.

Üdvözlettel:

 

 

Tóth Erzsébet

                                                                                           igazgató                                                                                                                                                                                                                   

                            


Eljárásrend

 a Támogatott Lakhatásban

 

Az Országos Tisztifőorvos a 25710-1/2021 EÜIG iktatószámú határozatával visszavonta a Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény vonatkozásában a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat. Ez alapján a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona ismét fogad látogatókat. Azonban lakóink életének és egészségének védelmében a látogatás rendjét „Eljárásrend” rögzíti, melynek betartására kérjük lakóinkat, a hozzátartozókat és az intézményben dolgozókat!

Intézményünkben az alábbi feltételekkel fogadunk látogatókat, és hagyhatják el a Támogatott lakhatást lakóink:

 

Izolációban lévő lakó nem látogatható, nem hagyhatja el a lakhatást biztosító házat.

 

1A látogatási tilalom feloldására az alábbi szabályok vonatkoznak:

     Látogatás rendje:

 

A látogatásra vonatkozóan időpontokat egyeztetni az esetfelelősökkel lehet telefonon – munkanapokon 8-16 óráig.

 

 • Azonos időben csak egy lakó fogadhat látogatót a látogatási terek befogadásának függvényében.
 • Látogatók részére kötelező a saját szájmaszk viselése.
 • Csak egészséges hozzátartozót tudunk fogadni. A belépést megelőzően testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés történik a műszakban lévő munkatárs által. „Hozzátartozói nyilatkozatot” kell kitölteni, a védettségi igazolvány meglétét és érvényességét, a személyi igazolvánnyal együtt be kell mutatni.
 • A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, továbbá védettségi igazolvánnyal rendelkező személy által felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható.
 • Maximálisan 1 lakót 2 személy látogathat, 45 percre.

 

 • A látogatás az udvaron, teraszon valósulhat meg.

 

 • A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek/hozzátartozók esetében a látogatás a fentiek szerint valósul meg, azzal, hogy a távolságtartásra fokozottan kell ügyelni, illetve a látogatás időtartama maximálisan 15 perc.
 • A lakásokon belüli találkozás, fekvő lakó esetén, kizárólag méltányolt esetekben lehetséges. Erről az intézményvezető jogosult dönteni. A lakásokon belüli látogatásra védőöltözetben kerülhet sor, melyet az intézmény biztosít a lakó és a látogató számára.

 

 • Covid védőoltást negáló lakó csak a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők szabályai szerint fogadhat látogatót.

 

 • A lakás elhagyására a látogatóval együttesen is lehetőség van a megbeszélt időkeretek között.

2 .   Lakóink a támogatott lakhatást a következő feltételek mellett hagyhatják el:

 • Védettségi igazolvánnyal rendelkező lakóink elhagyhatják a támogatott lakhatást. Lakóink számára bejelentési kötelezettség van az esetfelelős felé az együttélési szabályok szerint.

3 .   Hazalátogatás rendje:

A védettségi igazolvánnyal rendelkező személy haza látogathat. olyan környezetbe, ahol szintén rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Azon lakók, akik védettségi igazolvánnyal rendelkező környezetbe látogatnak el, visszaérkezéskor tesztelés nem szükséges.

Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy is haza látogathat, amennyiben a távolmaradás meghaladja a 72 óra időtartamot, a visszatéréshez szükséges egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye. Ugyanez vonatkozik azokra a lakókra, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkező környezetbe látogatnak el.

A fentiek ellenőrzése az esetfelelősök feladata.

 

Minden eltávozó lakótól elvárt a fokozott óvatosság (higiénés szabályok betartása, maszk viselés, önmegfigyelés, nagyobb tömeg kerülése), annak érdekében, hogy megóvjuk egymás a fertőzéstől!

4.    Új ellátott felvételére vonatkozó szabályok:

Új ellátott legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló PCR teszt- negatív eredménye, vagy érvényes védettségi igazolvány birtokában.

5.     Csomag fogadása:

       Javasolt bontatlan bolti csomagolású élelmiszert, használati tárgyat, ruhaneműt       hozni és átadni lakóink részére.

 

6. Szociális ügyintézés céljából a központi épületbe érkező látogatók figyelmét felhívjuk, hogy a pénztári ügyintézés hétfőtől csütörtökig 13:00 – 14:00 óra között lehetséges, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján /Tel.: 06-36/ 554-310/ 18 mellék/. Egyéb ügyintézés hétfőtől csütörtökig 13:00 – 14:00 óra között lehetséges.

 

Tisztelettel kérem a hozzátartozókat és a lakókat, az intézmény látogatási rendjének és intézmény elhagyására vonatkozó szabályok betartására.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Bélapátfalva, 2021. 05. 03.

 

 

                                Tóth Erzsébet sk.

igazgató


 

TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 VÉDŐOLTÁS BEADÁSÁRÓL

 

Az Operatív törzs döntése alapján elkezdődött a nagylétszámú bentlakásos intézmények Covid-19 elleni vakcinációja. Intézményünk lakói és dolgozói, mintegy 204 fő, 2021.01.09-én kapta meg az első oltást, február 01-én a második oltást, 01.25-én újabb 90 vakcinát kaptunk melyet szintén dolgozók és ellátottak kaptak meg első oltásként, valamint 02.01-én 118 fő kapott első oltást. mely a Pfizer/BioNTech által gyártott Comirnaty COVID-19 mRNS vakcina volt.

Az Egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet oltócsapata 8 fő részvételével végezte az oltást, mely gyorsan és probléma mentesen zajlott. 

 

 

     

 

 

 

 


Üdvözöljük weboldalunkon!

 

Az otthonunk 1986-ban nyitotta meg kapuit.

Jelenleg 180 férőhelyen idősek szociális ellátását végezzük - ahol a három gondozási egység közül az egyik egy 40 fős demens részleg -, valamint 25 fő enyhe -középsúlyos -  fokban értelmi fogyatékos, vagy halmozottan sérült ember talál nálunk otthonra a Fogyatékos Személyek Gondozóházában. A 2016-os évben az addig bentlakásos fogyatékkal élők támogatott lakhatásba kerültek.

Minden ellátottunk számára tartalmas időtöltést, foglalkoztatást, a fogyatékossággal élő személyek számára igény szerint munka jellegű foglalkoztatást is biztosítunk.

Célunk, hogy olyan minőségi szintű ellátást nyújtsunk az intézményben élő idős és értelmi fogyatékos embertársaink részére, mely biztonságot és támaszt ad ahhoz, hogy életkoruknak, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelő életet élhessenek otthonunkban.

Az intézmény fenntartója: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság                                                                         Heves Megyei Kirendeltsége
Ellátási terület: Heves megye

Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel - mind autóbusszal (Bélapátfalva, vasúti átjáró megállóhely), mind vonattal (Bélapátfalvi Cementgyár megállóhely) - jól megközelíthető, a Petőfi Sándor utca végén, a lakóházak közvetlen környezetében található.

Intézményünk alapítványa a Jó Szándék Alapítvány, melynek célja, az intézményünkben élő idős korú és fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása, és a szociális gondoskodás színvonalának emelése.

 


Tóth Erzsébet
igazgató