Fogyatékosok otthona

A fogyatékos személyek lakószobái egy földszinti, két első emeleti és két második emeleti részlegen élnek. Minden földszinti részleg négy ágyas szobákból áll, az első és második emeleti szobák kétágyasak. Gondozási részlegenként több vizesblokk is található.

A két ágyas lakószobák lehetőséget teremtenek a párkapcsolatban élők elhelyezésére is. A lakószobák berendezési tárgyai vegyesen intézményi és saját tulajdonúak, az ellátottak korának, állapotának, ízlésének megfelelően. Részlegenként adott az étkező azok számára, akik a közös ebédlőbe nem tudnak lemenni, teakonyha, valamint közösségi életre, szabadidős foglalkoztatásra alkalmas társalgó. A társalgóban televízió készülék, valamint videó, vagy DVD lejátszó, magnó biztosított. Mindegyik részlegen található akadálymentes vizesblokk.

A közös ebédlő 120 fő egy időben történő étkezésére ad lehetőséget, de rendezvények esetén akár 150 fő befogadására is alkalmas.

Minden gondozási részlegen található két közösségi helyiség (társalgó és foglalkoztató), mely azok számára az étkezés helyéül is szolgál, akik a gondozási részlegről nem képesek kimozdulni. A teakonyha szolgál az ételek szükség szerinti melegítésére. A konyháról zárt tálcás rendszerben jut fel az étel a gondozási reészlegekre. Azon személyek számára, akik az ebédlőig sem képesek kimozdulni, a szobában történik az étkezés.

Az öt gondozási részleg egyikén egy 20 fős rehabilitációs részleg található. A rehabilitációs részlegre azok a fogyatékossággal élő ellátottjaink kerülnek, akik magasabb önellátási szinten állnak, s ezen a részlegen az önálló életvezetési képességek kialakítására fokozott gondot fordítunk. Ez az elhelyezési forma előkészíti az ellátottak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, és megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.

Ápolás-gondozás

Intézményünk fogyatékos személyek otthona részlegén 58 fő ápoló-gondozóval biztosítja a napi 24 órás szolgálatot, az egészségi állapot megőrzését, folyamatos ellenőrzését, gondozást.

Háziorvosi ellátás megoldott – heti két alkalommal rendel az intézményben a háziorvos. A rendeléseken túl munkanapokon szükség esetén az orvosi ellátás biztosított személyesen és konzultáció formájában. Munkanapokon 16 óra után és hétvégén és ünnepnapokon a városi ügyelet orvosai 24 órás szolgálatban látják el a betegeket.

Pszichiáter szakorvos heti egy alkalommal rendel az intézményünkben.

Orvosi beutalást követően a lakó egészségi állapotától függően a szakorvosi, kórházi ellátás igénybe vételéről gondoskodunk. Egészségügyi intézménybe történő szállítást szükség szerint betegszállítóval, mentővel, vagy saját gépkocsival oldjuk meg.

Tüdőszűrésen és szükség szerint egyéb szűrővizsgálatokon rendszeresen részt vesznek lakóink. A szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzésében igény szerint segítséget nyújt az intézmény. Az intézmény alapgyógyszer listáját az orvos javaslatára folyamatosan frissítjük, jól látható helyre kifüggesztjük, melyen szereplő gyógyszerek teljes költségét az intézmény fizeti. Az alaplistán kívüli gyógyszerek költsége a lakókat terheli.

Mentálhigiénés ellátás

A mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás éves terv és gondozási részlegenként heti terv alapján történik. A fejlesztések alapja az egyéni fejlesztési dokumentáció. Rendszeresek és tervezettek a kiscsoportos beszélgetések, az egyéni beszélgetések. A folyamatos ápolásról, gondozásról, a fejlesztésekről a dolgozók egyéni fejlesztési dokumentációt vezetnek. Lakóink foglalkoztatását, mentálhigiénés ellátását 4 fő témakör köré csoportosítjuk.

  1. aktivitást segítő fizikai tevékenységek
  2. szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenységek
  3. munka jellegű foglalkoztatás
  4. hitélet

Aktivitást segítő fizikai tevékenységek

A mozgás-rehabilitációs tevékenység, lakóink mozgásállapotának megőrzése, fejlesztése a gyógymasszőr végzettségű mozgásterapeuta munkatársak feladata.

Lakóinkkal sport jellegű tevékenységeken is rendszeresen megjelenünk. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által szervezett, valamint saját rendezésű programokkal biztosítjuk lakóinknak a legkedveltebb sportágak gyakorlásának lehetőségét (asztalitenisz, labdarúgás, mozgásélmény, atlétika, darts).

Saját szervezésben többször kerül sor sportolásra. Évente több alkalommal szervezünk egynapos kirándulásokat többnyire közeli kirándulóhelyekre: Bélkő hegy, Lak-völgyi tó, Eger, Szilvásvárad, Dédestapolcsány, Lázbérci víztározó, Aggtelek, stb.

Szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenységek

A hagyományos ünnepeket minden évben megtartjuk otthonunkban.

A családi nap a legnagyobb szabású intézményen belüli program. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szervezésében lakóink a kulturális fesztiválokon is megjelennek, általában tánccal, énekléssel, vagy versmondással, dramatizálással.

Hosszabb kirándulást és nyaralást is szervezünk a fogyatékos lakók számára.

Már két éve belga önkéntes fiatalok a vendégeink, akik nemcsak besegítenek a gondozási feladatokba, foglalkoztatásba, de lakóink mindennapjait színesítik.

Évente 2-3 alkalommal kiállításokon, múzeumlátogatásokon is megjelenünk a lakóink érdeklődéséhez kapcsolódóan (baba kiállítás, fogyatékos személyek festményei).

A heti rendszerességű foglalkozások közé tartoznak az olvasás, felolvasás, zenehallgatás, valamint képességfejlesztő játékokkal igyekszünk meglévő ismereteiket fejleszteni.

A fejlesztő-felkészítő foglalkozásokban részt vevő ellátottaink számára kiscsoportos képességfejlesztő foglalkozásokat biztosítunk fejlesztő pedagógusok segítségével a képző kabinetben, illetve a tankonyhában délutánonként. Lakóink előre tervezett időpontokban vesznek részt a foglalkozásokon.

Csörgős zenekar

Ahol a szó bágyadt, ott a zene diadalmaskodik.

(Hans Christian Andersen)

A fogyatékossággal élő felnőttek számára intézményünk különleges művészeti élményt kínál.

A „Csörgős zenekar” 2011-től 11 értelmi fogyatékossággal élő felnőtt, valamint 4 segítő részvételével működik. A program az együtt zenélés élményéhez juttatja azokat a fogyatékossággal élő személyeket is, akik önmagukban nem lennének képesek a zene által nyújtott harmóniát úgy élvezni, hogy annak maguk is részesei.

A fogyatékossággal élő személyek nemcsak a heti rendszerességű próbákat várják, hanem a fellépések alkalmával örömmel gyűjtik be az elismeréseket is.

Rövid idő alatt ismertté vált a zenekar az intézmény környezetében, sokan hívják a zenekart a rendezvények színesítésére, mely azt jelzi, hogy a szélesebb társadalmi réteg számára is befogadható a zene, amit nyújtani tudnak.

A próbák, a fellépések a fogyatékossággal élő személyeket is alakítják, fejlesztik. A részvétel formálja őket emberileg is. Nemcsak zenei élményt nyújt számukra, hallásuk finomodik, ritmusérzékük fejlődik, együttműködő készségük alakul, alkalmazkodó képességük, a fegyelem, kitartás, az állóképesség is fejlődik e tevékenység révén. Kihívásnak tekintik ezt a munkát, mely igen nagy koncentráló képességet igényel.

Munka jellegű foglalkoztatás

A szocioterápiás munkát végző lakóink közül kerülnek ki a szociális foglalkoztatásban résztvevők. Ez mintegy előkészítése, felkészítés a magasabb szintű munkavégzésre.

Intézményünk a 2006 óta szociális foglalkoztatást biztosít hat munkaterületen munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő formában.

Jelenleg 101 főre emelkedett a munka jellegű foglalkoztatásban résztvevők száma.

75 fő vesz részt az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban (6 munkaterületen), valamint egy külső foglalkoztató, a Fővárosi Kézmű Nonprofit Kft. védett foglalkoztatást biztosít intézeten belül 26 fő számára (textilfeldolgozás). Ez utóbbi foglalkoztatásban a környező településekről 10 fő megváltozott munkaképességű személy is részt vesz.

Évente több alkalommal részt veszünk termékeinkkel vásárokon (Budapesten, Miskolcon, Füzesabonyban), mely hozadéka nemcsak a bevétel emelkedése, hanem a fogyatékossággal élő személyek megismertetése a nem fogyatékos emberekkel és munkáinak népszerűsítése.

Hitélet

A havi rendszerességű katolikus szentmiséken és a heti hittanórákon a fogyatékos lakóink részéről nagy az érdeklődés.


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság XI - 17024/4/2013. számú közleménye alapján,  2013. 09. 01. napjától, a fizetendő  térítési díj a fogyatékosok otthona részlegen 74.550 Ft/hó (2.485 Ft/nap).